Mellemtrinnet

MELLEMTRINNET

KLIP EN SALME

workshops for nye "salmister"

Forfatteren Mette Hegnhøj afholder workshops, hvor elever skaber nye salmer med andres ord.

VIA DOLOROSA

påskevandring som rollespil

Alle spiller en rolle i projektet, hvor to klasser sammen gennemspiller 8 scener fra den kristne påskefortælling.

MÆRK KIRKEN

læring med krop og kreativitet

Æstetiske læreprocesser  i praksis, når vi undersøger, oplever og erfarer stemning og spor i en kirke. 

TRIPTYKON

altertavler med tre fløje

Kristendommen rummer et væld af billeder, som ses og opleves. Og klassen laver egne altertavler.

SOL OG SOMMER

salmesangsprojekt om pinse

Pinsen kaldes kirkens fødselsdag. Salmesang er en velegnet måde at fordybe sig i pinsen på.

ENGLE-PORTRÆT

byg en engel i LEGO

En undersøgelse af engle ved hjælp af elevernes kreative deltagelse.

ESBJERGEVANGELIET

på en skole i nærheden

En 22 meter lang billedtæppe med kunstneren Erik Hagens nyfortolkning af mere end 160 bibel-tekster.

SYMBOLER

på kirkegården

Et lille projekt som undersøger de . symboler, man kan møder på gravsteder

VENSKAB

rum for undren

En kuffert fuld af udfordringer til både krop, sprog, følelser og erfaringer om venskab.

 

PÅSKE GÅTUR

den kristne påskefortælling

Ved hjælp af mapop-app'en går eleverne en tur og hører påske-beretningen fra Bibelen 2020.

SKROT GUD

børnekunst om gudsforestillinger

Eleverne skaber konkrete kunstværker i jernskrot, som åbner for refleksioner om ordet gud.

HÅBE

undervisning i håb

"Håb er at kunne se lys på trods af al mørket" sagde Desmond Tuto. Lignelsen Den fortabte søn møder elevernes tanker om håb.

MERE

ideer, inspiration og materialer
fra tidligere projekter