Re-formation

RE:FORMATION

teser, tro og tvivl


Re:formation – teser, tro og tvivl er et undervisningsprojekt om reformationen til 5. og 6. klassetrin, der udbydes af Landsnetværket af folkekirkelige skole-tjenester i efteråret 2017.


Anledningen er reformationsjubilæet – 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, som satte reformationen i gang.


Projektet er tværfagligt mellem kristendoms-kundskab, historie og dansk og tager udgangspunkt i forenklede fælles mål for disse fag.


Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser – fem faglige temaer, der introdu-cerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne.


Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang.


Lærere, der tilmelder deres klasser, modtager:


  • En lærervejledning med undervisningsoplæg med faglig og pædagogisk vejledning


  • Re:minder – bog til eleverne med opgaver og fakta om reformationen


  • Plakater om de fem temaer


  • Adgang til hjemmeside med projektmateriale bl.a.:

5 tegnefilm om projektets 5 temaer:

Rap af Per Vers med en nyfortolkning af Luthersalmer

Manus til fortællespil i en lokal kirke


Projektet, der er tværfagligt mellem kristendomskundskab, historie og dansk, varer op til 14 lektioner.


Projektet dækker følgende Fælles Mål i henholdsvis Kristendomskundskab, historie og dansk [klik her]Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Varighed: 1 time

Tilmelding: Hele året på [klik her]