Engle

Det vrimler med engle

i bibel, eventyr og salmer


Med udgangspunkt i bibelske fortællinger, salmer, litteratur og billeder fortælles der om de engle, vi  møder der: skytsengle, lovsangsengle, budskabsengle og dødsengle.


Der er i materialet lagt vægt på, at elevernes fantasi og forestillingsevne kommer i spil, når de skal forholde sig til de engleforestillinger de præsenteres for.


Materialet indeholder:


  • Tre fortællinger fra Det Gamle Testamente
  • Tre fortællinger fra Det Nye Testamente
  • Eventyret ”Engelen” af H.C. Andersen
  • Fire salmer


I alle fortællinger, eventyr og salmer spiller engle en aktiv rolle, og teksterne er desuden suppleret med billedmateriale. Til alle billeder, tekster og salmer er der formuleret opgaveforslag.


Til sidst i materialet er der forslag til fremstilling af engle.


Målgruppen er 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Bestilling hele året [klik her]