Persondatabeskyttelse

GDPR
Persondata
behandling

Vi indsamler data (mail, navn, telefonnummer, skole) i forbindelse med tilmeldinger til vores projekter.


Kontaktoplysninger benyttes kun til projektkoordinering og slettes efter tre år.Du kan altid slettes af listen ved at kontakte konsulenten på sg@km.dk.


Hvilke persondata indsamler vi?
Skole-kirke-samarbejdet modtager løbende tilmeldinger fra  undervisere, der tilmelder sig vores tilbud. Her modtager vi følgende personoplysninger.
Navn
Mailadresse
Telefonnummer
Arbejdsplads/skole
Hvilke klasser underviseren tilmelder


Vi indsamler ingen form for persondata på de elever, vi møder gennem vores undervisningsaktiviteter.

Hvad bruger vi persondata til?
Persondata på undervisere bruges udelukkende til information og koordinering i forbindelse med de undervisningsforløb, som den enkelte underviser har tilmeldt sig.
Til kommunikation og fremsendelse af materialer bruges først og fremmest mail.
Telefonnummer bruges til fremsendelse af reminder-sms og i enkelte tilfælde til at ringe op og lave nærmere aftaler omkring et forløb.

Der er ikke andre end Skole-Kirke-Samarbejdets medarbejdere, der har adgang til personoplysningerne.
Personoplysninger deles ikke med andre.
Personoplysninger opbevares ikke fysisk, men kun digitalt på de ansattes PC, som er beskyttet med password.

Hvor længe opbevares persondata?
Personoplysningerne slettes 2 år efter afslutningen af det skoleår, hvor vi har modtaget tilmeldingerne. Denne sletning sker manuelt.


Hvis en underviser ønsker at få slettet sine persondata umiddelbart efter det forløb han/hun har tilmeldt sig, kan det ske ved at sende en mail til sg@km.dk.