Forside

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET

i Sydthy, Morsø og Thisted provstier

INDSKOLINGEN

MELLEMTRINNET

OVERBYGNINGEN

ÅRSPLAN 2023/2024


Undervisning i kristendomskundskab kan være varieret, kreativt, filosofisk, legende og vække undren og fordybelse. Årets projekter varierer i form og indhold, i metoder og udtryk, i længde og omfang. Og mange af dem er tværfaglige. Måske kan du finde de projekter, der passer perfekt til dig og dine elever.

 

Indskolingen


Et nyt projket i skoleåret 2023/204 hedder Kristus-alfabetet.Billedtæppet Kristus-alfabetet, som kunstneren Esben Hanefelt Kristensen har malet, vrimler med liv og fortælling. Der er sommerfugle, kolibrier og duer. Der er træer, have og himle. Der er drømmende mænd og smukke kvinde. Og på hvert eneste billede kan man finde Kristus-figuren, der møder det vrimlende liv omrking sig, med åbne hænder og et nysgerrigt blik.

Der er 28 billeder fra A til Å, som viser Kristus-fortællinger fra evangelierne. 

Undervisningen i Kristus-alfabetet handler om at opleve værket, lave øvelser, løse opgaver og lytte til udvalgte bibelfortællinger. Desuden får tilmeldte lærere efterfølgende adgang til en hjemmeside, hvor man kan arbejde videre. I øvrigt kan alle klassetrin tilmelde sig projektet.


Kristus-alfabetet besøger vores område i uge 2-5 2024.

Mellemtrinnet

Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjeneste udvikler hvert andet år et nyt projekt, og i år hedder det: Man kan da ikke gå på vandet - om at læse bibelen med forskellige briller..Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I projektet her præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.    

Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen leges ind med ”brillefodbold” og andre øvelser.   

De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne. 

Overbygning


I den gamle præstegård i Karby på Sydvestmors bor den internationalt anerkendte kunstner Peter Callesen, som har arbejdet med performance, pap og papir i en undersøgelse af menneskets skrøbelighed. Projektet "Skrøbelig" anvender Peters formsprog og teknikker.

Ved at anvende helt almindeligt kopipapir skal vi skabe værker, der giver os muligheder for erfaringer og refleksioner over at leve i en tid, hvor flere og flere oplever skrøbelighed. Utallige undersøgelser bevidner unges udsathed, og projektet tilbyder en æstetisk og nysgerrig tilgang til fænomener, der understreger skrøbeligheden. Det er en særskilt pointe, at man hverken tilføjer eller fjerner noget af papirarket, men arbejder med det ene ark, som man har til rådighed.


Projektet "Skrøbelig" bruger ligesom overbygningens øvrige forløb kun få lektioner. Flere af dem er desuden meget velegnede til eksamensbrug. Se mere på de enkelte projekters websites.

 

Om samarbejdet


Formålet med Skole-kirke-samarbejdet er at udvikle faget kristendomskundskab. Det sker ved konkrete undervisningsforløb og -materialer, som har en solid faglig baggrund i skolens værdier og fælles mål og i folkekirkens tradition og indhold. Materialer, projekter, gæstelærerbesøg, undervisning og forestillinger er gratis for skolerne at deltage i.

 

FØLG

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET