Forside

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET

i Sydthy, Morsø og Thisted provstier

INDSKOLINGEN

MELLEMTRINNET

OVERBYGNINGEN

ÅRSPLAN 2024/2025


Undervisning i kristendomskundskab kan være varieret, kreativt, filosofisk, legende og vække undren og fordybelse. Årets projekter varierer i form og indhold, i metoder og udtryk, i længde og omfang. Og mange af dem er tværfaglige. Måske kan du finde de projekter, der passer perfekt til dig og dine elever.

 

© www.fsgh.dk

Bo Amstrup / De Røde Heste

© Per Morten Abrahamsen / mærkværk


Indskolingen


Projekterne til indskolingen i år indeholder performative elementer, som man kender det fra bl.a. sensoriske teaterforløb. Det vil sige, at elever medvirker som aktive deltagere, der færdes frit i fortællingernes og traditionernes univers. Man afprøver, undersøger, føler, tænker, synger, taler, danser, leger og lytter, mens man bliver klogere på centrale temaer i kristendomskundskab, som vi kender dem fra Fælles Mål.

Et eksempel er et nyudviklet projekt, der inviterer indskolingselever til at deltage i en oplevelsesvandring i den lokale kirke for at undersøge sammenhængen mellem fastelavn, faste og påske. Vi afprøver gamle traditioner knyttet til perioden på de 40 hverdage før påske ved blandt andet at bære masker, smage på hvide tirsdags hvedeboller og iklædes sæk og akse på akseonsdag.

Projekterne består af to lektioners konsulentbesøg, som kan følges op af bearbejdninger og kreative øvelser på klassen.

Mellemtrinnet

Der er stor variation i mellemtrinsprojekternes metoder og indhold, men de har alle udgangspunkt i fagets formål: "Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre." Og i stk. 2: "Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds."

Når vi i arbejdet med filosofi med krop, tanker og samtale anvender metoder hentet fra teaterpædagogikken (især Augusto Boals) er det netop for at udstyre eleverne med færdigheder, der gør dem i stand til at forstår andre og sig selv.

Når vi skal synge salmer om Hold Håbet Op sammen et band af professionelle musikere i slutningen af september (i en lokal kirke nær dig) er det netop for at få viden om kristendom i et helt nutidig kontekst, hvor krig og klimakrise truer vores evne til at håbe.

Overbygning


I samarbejde med Thisted Teaterkreds er det lykkes at få besøg af Mærkværk og forestillingen Drøm, drøm, drøm.

De unge år er de store drømmes år. Fremtiden ligger udstrakt, himlen er høj og drømmene presser sig på. Det gør på samme måde krav fra forældre, samfund, kammerater og måske stærkest fra de unge selv imens også globale verdenskriser slukker lys og antænder bål. Men hvordan finder man vej og holder fast i ideer, visioner og drømme? Og hvad er en drøm egentlig?
I »DRØM DRØM DRØM« undersøger MÆRKVÆRK drømmens væsen og værd. Vi spørger, hvad de unge drømmer om og er nysgerrige efter alt fra de vilde visioner på verdens vegne over dagdrømmen, drømmeuddannelsen og drømmerejsen til de søde drømme, de våde og de spirende. Og vi gør alvor af dem.
I »DRØM DRØM DRØM« tager vi de unge på ordet og lader deres drømme blive til virkelighed.
Ikke to forestillinger er ens, når vi hver dag giver et nyt publikums drømme liv og lader dem gå i opfyldelse i et humoristisk, poetisk, musikalsk og fysisk univers.

 

Om samarbejdet


Formålet med Skole-kirke-samarbejdet er at udvikle faget kristendomskundskab. Det sker ved konkrete undervisningsprojekter og -materialer, som har en solid faglig baggrund i skolens værdier og fælles mål og i folkekirkens tradition og indhold. Materialer, projekter, gæstelærerbesøg, undervisning og forestillinger er gratis for skolerne at deltage i.

 

FØLG

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET