Mærk kirken

MÆRK KIRKEN

læring med krop og kreativitetKirkens rum er meget gamle og fyldt af kultur. Projektet Mærk kirken inviterer elever og lærere til at gøre sig sine egne erfaringer med rummets stemning, indretning og æstetik. Ved at bringe elevernes fantasi, kreativitet og evne til fordybelse i spil får I ny viden i nye former, som I kan kombinere med andre undervisningsforløb om kirkens historie, kunst og arkitektur.


Projektet bliver planlagt til hver enkel klasse, så der bliver mest mulig æstetisk læring, ligesom forløbet hele tiden ændres og udvikles.


Læringsdesignet er hentet fra min Masteropgave i læreprocesser (se side 21 - 22) [klik her].


Læringsdesignet indeholder:

  • Mærk Kirken. Eleverne undersøger kirkemuren med sanserne.
  • Kirkerummet som sted. Eleverne placere figurer velvalgte steder i kirkerummet.
  • Mellemrum: Lyd og sang. Kirkerummet akustik undersøges.
  • Bevægelse i et kirkerum: Eleverne finder en passende bevægelse til rummet.
  • Stemning i et kirkerum. Stemnigsflude fotos møder kirkerumets stemning.Målgruppe: 1. - 10. klasse

Varighed: 2 lektioner i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab