Mærk kirken

MÆRK KIRKEN

læring med det hele


Kirkens rum er meget gamle og fyldt af kultur. Projektet Mærk kirken inviterer elever og lærere til at gøre sig sine egne erfaringer med rummets stemning, indretning og æstetik. Ved at bringe elevernes fantasi, kreativitet og evne til fordybelse i spil, får I ny viden i nye former, som I kan kombinere med andre undervisningsforløb om kirkens historie, kunst og arkitektur.


Projektet bliver planlagt til hver enkel klasse, så der bliver mest mulig æstetisk læring, ligesom forløbet hele tiden ændres og udvikles.


Læringsdesignet er hentet fra min Masteropgave i læreprocesser [klik her]:


1. Mærk Kirken


Eleverne stilles i en lang række med ansigtet vendt mod sydmuren. De opfordres til at betragte muren omhyggeligt. Forestil jer, hvordan kirken blev bygget på kanten af et engdrag for mindst 800 år siden.
Udpeg
Eleverne skal pege på sten med udvalgte kvaliteter (alle detaljer i dette design findes på bilag 4), mens de bliver stående i rækken. De må gerne give lyd, når de har besluttet sig.
Mærk
Eleverne skal stille sig op ad kirkemuren med ryggen til og med håndflade og fingre mod væggen. De opfordres til at lukke øjnene og føle på stenene. Instruktionen gives omhyggeligt og langsomt (også selvom det regner) og indeholder fx at de skal mærke stenen med hele hånden; finde et godt sted på stenen til hver finger. ”Bøj evt. fingrene en anelse, så I kan lægge flere kræfter i. Skub til stenen med større og større kraft, og giv slip.” Til sidst skal de lægge hånden afslappet på ste-nen, rotere langsomt med hånden, og øge hastigheden og kraften, indtil det gør for ondt.
Føl
Eleverne skal læne sig ind mod muren med ansigtet mod væggen. Hænderne skal hvile på kirke-muren i hovedhøjde, og eleverne kan lægge kinden på stenen. Evt. briller skal fjernes, og eleverne opfodres til at finde en måde at stå på, som er så behagelig, at de kan blive stående længe. De op-fordres til at lukke øjnene, mens de føler stenen med kinden. Efter en kort pause i stilhed skal de råbe svarene på flg. spørgsmål som fx føles kirken varm eller kold? Føles kirken glat eller ru? Føles kirken trist eller glad?


2. Kirkerummet som sted


Eleverne inviteres ind i våbenhuset. De får hver udleveret en figur, som de skal placere i kirkerum-met, så de synes, at sted og figur passer godt sammen. De skal lytte til musik, mens de går rundt og afprøver steder. Øvelsen skal foregå i stilhed. De skal sætte sig i umiddelbar nærhed af deres figur og lytte til musikken, mens de forbereder en sætning, der begynder med ordene
”Min figur står godt her, fordi ….”
Når alle har placeret deres figurer slukkes lyset i kirken, og lommelygten/kunstværket Little Sun af Olafur Eliasson går på omgang fra elev til elev. De lyser på deres figur på en måde, som de synes passer bedst, og siger deres sætning.


Mellemrum: Lyd og sang.


Vi stiller os i så stor en rundkreds som muligt i koret og korbuen. Instruktøren demonstrerer, hvor-dan lydstyrken kan variere fra meget lav til ekstremt højt, og deltagerne udfordres til at synge før-ste vers af I østen stiger solen op, så lysstyrken forøges kontinuert.


3. Bevægelse i et kirkerum


Opvarmning. Kongens efterfølger, det vil sige, at alle gør ligesom instruktøren. ”Gnid hænderne mod hinanden, så de bliver varme og rør ved kinderne. Klap hænderne sammen og gnid dem igen, til de bliver varme” og sådan fortsætter berøringen af adskillige steder på kroppen.
Derefter gør instruktøren en række affektive bevægelser, som alle efterligner.
Mens der spilles musik, skal hver enkel elev finde, skabe, bygge, danse en bevægelse, der passer til den stemning, som kirkerummet bringer dem i. De må gerne prøve sig lidt frem og eksperimen-tere med forskellige udtryk.
Klassen samles i en cirkel i koret. Én efter én viser eleverne deres bevægelse. Man står med hæn-derne langs siden, og når instruktøren siger ”værsgo’” bevæger man sig. Det er helt i orden, hvis man ikke ønsker at vise sin bevægelse.


4. Stemning i et kirkerum


Der fordeles ca. 100 fotos på gulvet i kirkeskibet. Hver elev finder et billede, som passer til den stemning, som kirkerummet har bragt dem i.
Man stiller sig i en cirkel i koret og skiftes til at sige et ord eller en sætning om stemningen i billedet.


Projektet kan med fordel kombineres med andre undervisningsforløb, f.x.


Målgruppe: 1. - 10. klasse

Varighed: 2 lektioner i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab (og evt. billedkunst)

Tilmelding: Hele året [klik her]