klipensalme

KLIP-EN-SOMMERSALME

workshopsMan kan få viden om og sans for salmer på mange måder. Dette projekt inviterer til en
æstetisk undersøgelse af salmer ved at lade lærere og elever selv skabe nye salmer ved
hjælp af ordene i gamle salme- og børnebøger i et salme-laboratorium. Sanseindtryk og stemninger sætter elever i gang med deres søgen efter ord og sætninger.


I år skal eleverne skabe vers til en ny sommersalme. Ud af elevernes vers samler, klipper og former konsulenten en nye sommersalme til hver deltagende klasse.


Til salmesangsdagen [klik her] vil vi synge en fælles version af sommersalmen, som forhåbentlig mange klasse har bidraget til.


Cut-up-teknikken er gammel og stammer faktisk fra dadaisterne i 1920’ere, Du kan læse en blog-artikel af kunstneren Cecilie Rosdahl på Folkeskolen, hvor hun præsenterer metoden [klik her]. 


Konsulenten medbringer materialerne til workshoppen. Vi skal bruge et lokale, hvor der er borde og stole, som jeg kan få adgang til mindst 1 time, før workshoppen skal afvikles.Målgruppe: 4.- 9. klasse
Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Projektperiode: Uge 14 - 19 2024
Varighed:  2 lektionerEfterårssalme

klippet og samlet af elever fra Sønderhå-Hørsted friskole


Vi standser midt på jorden
og ser, at mark forgår
når lyden går på fjorden
i stormfuldt efterår


En lille hjord vil fryse
på nattemørke sted
I nat vil sjæle lyse
og dryppe dråber ned


En by af lys vil skinne
i visne blades dans
en fæl sort nat vil finde
sit lys i stjerneglans


Vi ser i dødens skygge
Gud kom som Far og Søn
i nattens mørke lykke
han sang sin aftenbøn


Spring paradis af huse
når blomster fryser ind
lad aftenstorme suse
skab liv i frossen vind


Melodi: Jeg ved en lærkerede

IMG_2828
IMG_2800
IMG_2824
IMG_2831
IMG_2861
IMG_2859
IMG_2795
IMG_2794
IMG_2797
IMG_2798
IMG_2863
IMG_2793

Billeder fra Klip-en-salme i skoleåret 2022/2023