Via Dolorosa
Foto: Niels Clemmensen

VIA DOLOROSA

påskens fortælling i kirkens rum
Påskeberetningen er den vigtigste fortælling i kristendommen. 


Det kan godt være svært at få styr på påskefortællingen, men når man selv har spillet en rolle i historien, bliver det lettere at huske og forstå. I Via Dolorosa-stykket har alle en rolle at spille!


Ved at gå igennem otte stationer, lærer eleverne påsken at kende fra Palmesøndag til Påskemorgen. Hver station foregår et nyt sted i kirken.


  1. Introduktion
  2. Nadveren på vennens loft
  3. Jesus beder i Getsemane Have
  4. Peters svigt i Ypperstepræstens gård
  5. Domfældelsen i Pontius Pilatus' borg
  6. Ydmygelse på vejen
  7. Korsfæstelsen på Golgata
  8. Opstandelse i haven


Manuskriptet er skrevet på baggrund af sammenskrivningen af evangeliernes tekster, som man finder bag i salmebogen. De konkrete replikker er i store træk hentet fra Bibelen 2020 De otte stoppesteder er placeret forskellige steder i kirkerummet.


Så vidt muligt medvirker den lokale præst og frivillige fra den lokale menighed.


Alle tilmeldte klasser modtager inspirationsmateriale og rollehæfter i god tid. 

Det har vist sig, at det fungerer bedst, hvis eleverne ikke kende deres replikker på forhånd. Til gengæld skal rollerne være fordelt på forhånd. Vær opmærksom på, at der er stor forskel på, hvor krævende de forskellige roller er.


Der kan kun være en klasse ad gangen til Via Dolorosa, påskens fortælling i kirkens rum. Til gengæld kan vi sagtens nå to klasse på en dag, hvis I ønsker det.


I skal ikke medbringe noget til Via Dolorosa.


Undervisningsvejledning [klik her]


Påskevandring kan bestilles til afvikling i ugerne 8-13 i 2023. 


Målgruppe: 4. - 6. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Varighed: 2 lektioner

Projektperiode: Uge 8 - 12 2024