skrot

SKROT GUD
børnekunst om gudsbilleder


Der er aldrig nogen, som har set Gud, men alle kender ordet gud; og møder det typisk tidligt i deres liv. Fantasien får forholdsvis frit spil, når vi skal danne os gudsbilleder, og forskning viser at børn netop bruger tanker om gud og andre religiøse spekulationer til at placere sig selv i rum og tid (Robert Cole: The Spiritual Life of Children, 1990).


Projektet Skrot gud hjælper eleverne med at forme og samtale om gudsbilleder. Dermed røres de dybeste lag i kristendomsfaget, velvidende at man aldrig blive færdig med at undersøge gudsbilleder.


Konsulenten og en stor kuffert med gammelt skrot, dimser, dingenoter og diverse gæster klassen og lader elevernes hænder forme deres tanker om, hvem og hvad Gud er. Vi leger og skaber, før vi tænker og taler sammen; se mere på skolekirkesamarbejdet.dk/skrot, hvor der er også er inspiration til at arbejde videre.


Målgruppen: 2. - 5. klasse
Fag: Kristendom og billedkunst
Varighed: 4 lektioner på samme dag

Tilmelding her


Projektet er inspireret af bogen SKROT GUD af Julie Dufour Wiese og Serine Sinding Yde, Religionspædagogisk Forlag 2011


Ønsker man at synge sig gennem andre gudsbilleder, kan man måske bruge salmesangsmaterialet Hvem er Gud? [klik her]