Triptykon
https://de.wikipedia.org/wiki/Isenheimer_Altar#/media/Datei:Mathis_Gothart_Gr%C3%BCnewald_022.jpg

TRIPTYKON

en tre-fløjet altertavle
Et skab kan indeholde mange vidt forskellige ting. Nogle gange kan man gætte indholdet af et lukket skab ved at kigge på, hvor skabet står. Et skab i et soveværelse indeholder ofte tøj. Et skab i et børneværelse har legetøj indeni, og køkkenskabet er fyldt af køkkenting.


Når mennesker i tiden før reformationen i første halvdel af 1500-tallet kom i kirke i fastetiden, stod der et lukket skab bag alterbordet oppe i koret. Hvad er der i et skab i en kirke? spurgte folk. Og svaret er enkelt: Kirkens skab er fyldt af billeder!


Og heldigvis står skabet åbent det meste af tiden; ja, de fleste steder står det åbent hele året på nær langfredag.


Dette undervisningsmateriale handler om at undersøge og fordybe sig i Bibelens billedunivers ved at lave en triptykon. En triptykon er et trefløjet billed, som vi kender det for utallige altertavler i danske og udenlandske kirker. De kan lukkes som et skab, fordi de to sidefløje er halvt så store som midterfeltet.


Projektet ser på to-tre altertavler fra hver deres tid: Grünewalds gigantiske Isenheimer-alter fra 1512-1516, Niels Larsen Stevns alter i Vrensted kirke fra 1917 og Maja Lisa Engelhardts tilføjelse til alteret i Lodbjerg kirke fra 2008 (billedet i midten er fra 1500-tallet).


Projektet kan anvendes på alle klassetrin, fordi det er elevernes eget kreative arbejde, der er udgangspunkt for at finde viden om og indsigt i altertavlers funktion og historie. Konsulenten medvirker gerne med både workshop, undervisning og fortælling.


Undervisningen sker med udgangspunkt i en hjemmeside, som du finder her.


Målgruppe: Hele skolen
Fag: Kristendomskundskab (og billedkunst i indskoling og på mellemtrin)

Varighed: 6-8 lektioner

Tilmelding kun nødvendig, hvis I ønsker konsulentens medvirken.