Symboler

Symboler

for alle klassetrin

Det overordnede mål for undervisningsforløbet er at eleverne – alt efter klassetrin – får kendskab til de mest almindelige symboler, der er knyttet til kristendommen.


På yngste klassetrin møder eleverne symbolerne: træet, lyset, brødet og vandet.


På mellemste klassetrin møder de symbolerne: korset, lammet, due og skibet


På ældste klassetrin er der lagt op til, at eleverne – ved at benytte det symbolleksikon som findes i materialet - skal arbejde mere selvstændigt.


I undervisningsforløbet er der sat fokus på arbejdet med symboler, som det også er nævnt i trinmålene for samtlige klassetrin. Der ud over inddrages bibelske fortællinger, salmer, billeder samt livsfilosofiske problemstillinger.

Papirklip af Inger Sørensen