ridderdag

RIDDERDAG

Gennem rollespil og lege kan ridderdagen lære eleverne om middelalderens mennesker, samfund og kirke.


Målene med dagen handler om

  • eleverne oplever dyder og øver sig i at opføre sig ridderligt.
  • afprøver, hvad en god væbner skulle lære.
  • høre om middelalderens samfund, hvor det kun var i ordner (kloster- eller ridderordner) man kunne forlade sin hjemstavn og få en anden skæbne end sine forældres.


Ridderdagen kan organiseres på forskellige måder afhængig af ressourcer og tid. Som minimum vil den indeholde forskellige lege og konkurrencer, hvor det er en særskilt pointe, at man skal bruge sine kræfter, krop, kløgt og kærlighed. Derudover er det muligt at inddage små fortællinger om helbredende urter og en berømt ridder, samt at afholde en højtidelig ridderkåring, fx i den lokale kirke.


Du kan se et forsalg til en ridderdag her: [klik her].Målgruppe: 1. - 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og historie
Varighed: Fire lektioner en formiddag