retfaerdig
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fairplay_zone_sign,_Oude_Pekela_(2018).jpg

RETFÆRDIG

et værksted


I den store verden findes krige, fattigdom, hungersnød og flygtningekriser, som synes at være helt uretfærdige for de mennesker, der bliver ramt.. Og en den lille verden, som en skoleklasse er, sniger følelesen af uretfærdighed sig ind, når talenter, venskaber og muligheder fordeles ujævnt. Og så er retfærdighed et gammelt filosofisk og religiøst begreb, som det tager et helt liv at få styr på.. Alligevel tilbydes værkstedet Retfærdig som et kort forløb på to lektioner, hvor vi undersøger begrebet på både mikro- og makroplan..


Vi skal bruge krop, følelser, tanker og sprog, når vi laver øvelser, lege og samtaler om retfærdighed. Der vil være lege hentet fra teaterpædagogik og øvelser, der indrager krop og kunst. Eleverne bliver udfordret af korte fortællinger og fotos, som vækker til eftertanke.


Vi skal være i et rum uden (for mange) møbler.


Værkstedet er en mulighed for at arbejde med kompetenceområdet Livsfilosofi med undersøgende, legende og æstetiske metoder.


Målgruppe: 4. - 6. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Varighed: 2 lektioner

Projektperioder: uge 40-41 2023 og uge 14-19 2024