Markus
Uddrag af https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Image-El_Bautismo_de_Cristo_El_Greco_version1609.jpg

MARKUS ONLINE

et evangelium fra Bibelen 2020

Målet med undervisningsmaterialet er at give overbygningseleverne et overblik over Jesus-fortællingen, sådan som det ældste evangelium beretter den.


Materialet diskuterer forskellige fortolkninger af Jesus og inddrager filosofi, kunst og kortfilm i et koncentreret forløb over kun fire-seks lektioner.


I 2020 udgav Det danske bibelselskab en nyoversættelse af hele Bibelen, hvor teologer, sprogkyndige og kunstnere har gennemarbejdet de gamle tekster, så de kan læses uden særlige forudsætninger eller kendskab til religiøse begreber. Oversætterne har arbejdet ud fra fire krav til teksterne:

  • Forståeligt, uden noter
  • Mundret, ikke slang
  • Smukt, gerne poetisk, men ikke "gammeldags"
  • Rigt varieret - med respekt for tekstens forskellige genrer.


Materialet består af en hjemmeside, hvor eleverne arbejder. På hjemmesiden ligger også en kort undervisningsvejledning til læreren.


Det er muligt at bestille et samtale-foredrag af konsulenten, som afslutning på projektet.


Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og evt. dansk

Varighed: 4 - 6 lektioner