Kristendommens historie

Kristendommens historie

for mellemtrinnet

Materialet indeholder:

o   Pinsebegivenheden, som den fortælles i Det Nye testamente

o   Paulus og grundlæggelsen af de første menigheder

o   Fra kristendomsforfølgelser til statsreligion

o   Den Romersk-katolske Kirke

o   Bruddet mellem østkirken og vestkirken

o   Kristendommens indførelse i Danmark

o   Luther og reformationen

I behandlingen af de enkelte emner inddrages relevant kildemateriale i form af tekster, billeder m.m. Til hvert enkelt emne er der knyttet opgaveforslag.

Materialet giver indblik i kristendommens historie fra de første kristne til og med reformationen. Materialet henvender sig til skolens mellemtrin og lægger vægt på, at eleverne bliver i stand til at forstå og gengive centrale forhold i kristendommens historie.