Kristendommen historie II

Kristendommens historie

for overbygningen

Materialet omhandler de vigtigste perioder i kristendommens historie. Fra de første kristne, til kirkens rolle i dag. Materialet indeholder følgende emner:


  • Pinsebegivenheden, som den fortælles i Det Nye Testamente
  • Paulus og grundlæggelsen af de første menigheder
  • Fra kristenforfølgelser til statsreligion
  • Den Romersk-katolske Kirke
  • Bruddet mellem østkirken og vestkirken
  • Kristendommens indførelse i Danmark
  • Luther og reformationen
  • Vækkelsesbevægelserne – pietisme, grundtvigianisme og Indre Mission
  • Religionskritik og ateisme
  • Folkekirkens betydning i Danmark i dag


Målet med materialet er, at gøre eleverne i stand til at gengive hovedtrækkene i kristendommens historie, med fokus på danske forhold. I behandlingen af de enkelte emner inddrages relevant kildemateriale, i form af tekster, billeder m.m. Til hvert enkelt afsnit er knyttet opgaveforslag.