frihed

FRIHED

filosofi med krop og tankerGrundlæggende spørgsmål om frihed, frisættelse og frelse bliver bearbejdet i dette projekt gennem øvelser, lege og samtaler: Hvad er frihed? Er mennesket helt frit? Hvad binder os (sammen)? Handler frihed først og fremmest om at være ’fri for noget’ eller ’fri til noget’? Må jeg være fri? Hvordan begrænser vi egen og andres frihed? Hvad betyder ytringsfrihed og har den grænser? Hvad betyder frelse, og hvad skal man frelses fra? Kan man frisætte sig selv, eller skal andre gøre det? Kan vi sige noget om sammenhængen mellem de manges og den enkeltes frihed?


Didaktikken indeholder dels den sokratiske metode, hvor man stiller undersøgende og nysgerrige spørgsmål til hinandens udsagn, og dels æstetiske metoder fra teaterpædagogikken og Art Based Learning.


Det er vigtigt, at vi har et rum til rådighed, hvor der er masser af plads og ingen (eller ganske få) møbler.


Målgruppe: 4. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og samfundsfag

Varighed: 2 lektioner

Projektperiode: uge 40 - 41 2024, uge 2 - 3 og uge 18 - 19 2025