Døden, en del af livet

DØDEN, EN DEL AF LIVET

at bryde et tabu


Døden – en del af livet er et tværfagligt undervisningsmateriale, som henvender sig til fagene kristendom, dansk og samfundsfag.


Døden som samtaleemne har i løbet af de senere år udviklet sig til et tabu for mange mennesker, med det resultat at unge ofte overlades til sig selv med deres tanker og forestillinger om døden.


Det er blandt andet formålet med undervisningsmaterialet at:

 • bryde det tabu, som døden i vor kultur er omgivet af
 • give eleverne konkret viden om forhold omkring døden
 • styrke eleverne i at tackle situationer i forbindelse med at miste og føle sorg


Døden – en del af livet omhandler blandt andet følgende emner:

 • Praktiske forhold ved døden
 • Sorgarbejde
 • Aktiv dødshjælp og organtransplantation
 • Den biologiske død
 • Ikke-kristne religioners ritualer omkring døden
 • Salmer, sange og andre tekster
 • Forslag til arbejdsopgaver
 • Tekstbilag


I tilknytning til undervisningsmaterialet findes en DVD, Liv og død for teenagere, der sætter fokus på emner som liv og død, sorg og det at genvinde livsglæden som teenager: dvd’en er opdelt i syv afsnit, som kan inddrages i uddrag i forbindelse med anvendelsen af undervisningsmaterialet. DVD’en kan rekvireres hos Skole-kirkekonsulenten.