Skabelse og undergang

Skabelse og undergang

i tre forskellige mytologier

Skabelse og Undergang er et undervisningsprojekt til mellemtrinnet, som sætter fokus på forskelle og ligheder mellem udvalgte myter i den egyptiske, nordiske og jødisk/kristne mytologi. Det overordnede formål med projektet er at give eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen.


Der medfølger tre tegneserier i klassesæt til projektet:

Skabelse og undergang i egyptisk mytologi, illustreret af Niels Roland

Skabelse og undergang i nordisk mytologi, illustreret af Bjarne Hansen

Skabelse og undergang i jødisk/kristen mytologi, illustreret af Lars Petersen


Desuden er udførlig lærervejledning, webressourcer og tilbud om kirke- og konsulentbesøg. Jeg kommer gerne i begyndelse af projektet i 1 lektion og fortæller om myter og deres opståen.


Færdigheds- og vidensmål / Livsfilosofi og etik


Kompetencemål efter 6. klasse:


Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper


Færdigheds- og vidensmål:


Livsfilosofi

- Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions  betydning

- Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk for grundlæggende tilværelsesspørgsmål


Trosvalg og tilværelsestydning

- Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen

- Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen


Projektet er udarbejdet af de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland og Lolland/Falster i et samarbejde med Mogens Jørgensen, Ny Carlsberg Glyptotek, omkring den egyptiske mytologi.Målgruppe: 4. - 6. klasse

Varigheden varierer afhængig af hvor stor en del af projektet, man vil benytte sig af.

Tilmelding hele året [klik her]