salmesangsdage 2022
El Greco, Public domain, via Wikimedia Commons

SOL OG SOMMER

salmesangsdage om pinse
Årets salmesangsprojekt handler om sol, sommer og pinse. Musik, sang, fortælling og samtale er som sædvanlig indholdet.De poetiske salmetekster og melodiernes stemningsfulde musik er fremragende indgange til forståelse af, hvad ånd handler om. Forberedelsesmaterialet med tilhørende webressourcer giver indsigt i pinse-beretningen, som den er beskrevet i Apostlenes Gerninger, ligesom det skaber mulighed for reflektion og samtaler [klik her]Skole-kirke-samarbejdet betaler transporten til og fra kirken.


Tirsdag den 31. maj kl. 10 - 11 i Thisted kirke
Onsdag den 1. juni kl. 10 - 11 i Hurup kirke
Torsdag den 2. juni kl. 10 - 11 i Nykøbing Mors kirke
Fredag 3. juni kl. 10 - 11 i Snedsted kirkeMålgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og musik
Varighed: 1 time + forberedelse

Tilmelding: senest  1. januar 2022