salmesangsdage 2021
Venligst udlånt af Saint Lioba-søstrene

SOMMER OG SOL

salmesangsdage om sommer, sol og pinse


Årets salmesangsprojekt handler om sol, sommer og pinse. Musik, sang, fortælling og samtale er som sædvanlig indholdet.


De poetiske salmetekster og melodiernes stemningsfulde musik er fremragende indgange til forståelse af, hvad ånd handler om. Forberedelsesmaterialet med tilhørende webressourcer giver indsigt i pinse-beretningen, som den er beskrevet i Apostlenes Gerninger, ligesom det skaber mulighed for reflektion og samtaler [klik her]


Skole-kirke-samarbejdet betaler transporten til og fra kirken.


Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 10 - 11 i Thisted kirke
Onsdag den 19. maj 2021 kl. 10 - 11 i Hurup kirke
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 10 -  11 i Nykøbing Mors kirke
Fredag den 21. maj 2021 kl. 10 - 11 i Snedsted kirke


Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og musik
Varighed: 1 time + forberedelse

Tilmelding: senest  1. januar 2021 her