Riddere

Riddere

kampen mellem godt og ondt


Gennem fortælling, drama og meddigtning præsenteres eleverne for middelalderen.

Her stifter de bl.a. bekendtskab med det dualistiske verdensbillede, hvor verden var en kampplads mellem godt og ondt – mellem Gud og Satan.

I forlængelse heraf arbejder eleverne med de såkaldte ridderdyder som tapperhed, tro, udholdenhed , visdom og næstekærlighed. Disse dyder skulle inspirere ridderne til altid at kæmpe  på det godes side.


Forløbet har særligt fokus på de såkaldte ridderdyder, som er en række  personlige egenskaber, man forventede at en kristen ridder levede op til. Ridderdyderne bruges som indgang til at arbejde med værdier og eksistentielle/etiske spørgsmål; men uden at det direkte handler om eleverne selv. En stedfortrædende tilgang, der kan give mere frihed og tryghed i samtalen.


Projektet kan indeholde en ridderdag, hvor elever dyster til en ridderturnering og bliver slået til riddere i den lokale kirke.


Målgruppe: 1.- 3. klasse

Fag: Historie og kristendomskundskab

Varighed: fire lektioner i hvert fag

Tilmelding hele året [klik her]