På Kant med Kierkegaard

På Kant med Kierkegaard

tegneserie, plakater og hjemmeside

I anledning af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et projekt i øjenhøjde til udskolingen om Kierkegaards tænkning.

Søren Kierkegaard (1813-1855) er Danmarks mest betydelige filosof og ophavsmand til eksistentialismen. Kierkegaard har blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Det sættes der til indledning fokus på i en 20-sider lang tegneserie, som alle tilmeldte lærere modtager i et klassesæt.

Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Som indgang til arbejdet med disse har fem nutidige kunstnere - Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen - hver fremstillet et billede, som de tilmeldte klasser får en plakat af til ophængning i klassen under arbejdet. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i en ny hjemmeside: www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og Kierkegaards tænkning. Formålet med hele projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.

Hver deltagende klasse/lærer får:

Et sæt plakater med reproduktion af de fem kunstværker til ophængning i klassen.

Mulighed for at se de originale kunstværker, som i skoleåret 2013-14 turnerer på 9 af landets større museer (jf. turneplan på www.folkekirkensskoletjeneste.dk).

Et klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard

Et tatoveeringsark med Kierkegaard citater

Adgang til projektets interaktive hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde m. kunstværker og begreber.

Et læreroplæg med baggrundsstof og forslag til et konkret undervisningsforløb.

To prøveoplæg i relation til materialet til henholdsvis dansk og religion.

Målgruppe: 7.-10. klasse

Fag: Dansk og religion

Lektioner: 20-25 lektioner. Forløbet kan beskæres og afvikles på kortere tid.

Tilmeling hele året [klik her]

Projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Edith og Gotfred Kirk Kristiansens Fond og fra Undervisningsministeriet.