Mærk kirken

MÆRK KIRKEN

læring med alle sanser


Kirkens rum er meget gamle og fyldt af kultur. Projektet Mærk kirken inviterer elever og lærere til at gøre sig sine egne erfaringer med rummets stemning, indretning og æstetik. Ved at bringe elevernes fantasi, kreativitet og evne til fordybelse i spil, får I ny viden i nye former, som I kan kombinere med andre undervisningsforløb om kirkens historie, kunst og arkitektur.


Projektet bliver planlagt til hver enkel klasse, så der bliver mest mulig æstetisk læring, ligesom forløbet hele tiden ændres og udvikles. Som udgangspunkt indeholder projektet følgende elementer:


1. del

  • Man mødes udenfor kirken og oplever bygningen med sine sanser. 


2. del

  • Man placerer sig i kirkerummet.
  • Man fordyber sig i en detalje i rummet.
  • Man reflekterer over rum og detalje.


3. del

  • Ved hjælp af mediering skaber man sprog for at opleve og tale om rummets stemning.


Projektet kan med fordel kombineres med andre undervisningsforløb, f.x.


Målgruppe: 1. - 10. klasse

Varighed: 2 lektioner i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab (og evt. billedkunst)

Tilmelding: Hele året [klik her]


(Jeg har skrevet en opgave i faget Innovation og kreativt læringsdesign på KREA Master på Aalborg Universitet om projektet, som I kan læse [her]).