Kærlighed er lysets kilde

Kærlighed er lysets kilde

salmesangsdag 2016


se alle undervisningsmaterialer [klik her]Færdigheds- og videnmål / kristendom


Kristne udtryk

- Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer

- Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og  salmer


Målgruppe: 4. - 5. klasse