Ingemann

INGEMANNS VERDEN

tre morgensange og to aftensange


I 1837 og 1838 skrev Ingemann en række morgen- og aftensalmer til Dronning Caroline Amalies børneasyl. I asylet gik nogle af de fattigste børn i København, som ellers levede deres liv mellem druk, vold, stank og håbløshed. Mødet med Ingemanns salmer og asylets pædagogik, hvor man skulle hilse pænt på hinanden, tale pænt og lavmælt og  lege under asylmoderens og asylpigens kyndige overvågen, kunne forandre børnenes liv.


Materialet laver et stort fællesbillede, hvor Ingemanns sproglige univers bliver konkret og synligt.


Undervisningsvejledningen [klik her]


Sangark til eleverne som pdf-fil [klik her]


Salmerne


Kunsthistoriske billeder

Bliv hos os når dagen hælder

Labrofossen af Thomas Fearnley

[åbner i nyt vindue]

Der står et slot i vesterled

A sail boat approaches the Arts af J.M.W. Turner

[åbner i nyt vindue]

Meget mere Ingemann


Ingemann-selskabet [klik her]