Hævnen

Hævnen

film for overbygningen

Hævn, tilgivelse og retfærdighed er væsentlige kristendomsfaglige begreber. Det er begreber, som ethvert menneske kender fra hverdagens konflikter, men det er samtidig også begreber, som er i spil på ’den store scene’ – f.eks. i kampen mod terror, spørgsmålet om mennekserettigheder og i alverdens krige.

Undervisningsmaterialet behandler disse begreber, med udgangspunkt i Susanne Biers Oscarvindende film, og er målrettet Folkeskolens ældste klasser. Hævn, tilgivelse og retfærdighed kan ikke sættes på en simpel formel, og der er derfor i materialet lagt op til diskussion og samtale.