frello

FRELLO

bogens myter & penslens strøg


Ur-myterne i Bibelen udgør en central del af de faglige mål for kristendom i overbygningen, hvor man også skal arbejde med fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.


Med udgangspunkt i udvalgte malerier af Otto Frello lægges der op til at man kan arbejde med gammel-testamentelige tekster i kristendoms-undervisningen.


Otto Frello lagde ikke nogen bestemt mening i sine billeder, men lod dem være åbne for forskellige fortolkninger, så beskueren selv kunne vælge hvad der skulle lægges i Frellos billeder.


Otto Frello skal ikke opfattes som en kristen kunstner, men hans pensel kan alligevel bruges som et værktøj, der kan åbne kristne begreber i et sammenspil mellem billeder og nyfortolkninger af ur-myterne fra Bibelen.

På moderne og mundret dansk arbejdes der med ”Slangen og frugttræet”, ”Den store oversvømmelse” og ”Tårnet der skulle nå til himlen” i forhold til fortid, nutid og fremtid - set igennem Frellos finurlige pensel.


Materialet er lavet af Skole-kirke-tjenesten i Kolding og RAMS.


Målgruppe: 7. - 9. klasse

Varighed: 6 - 10 lektioner

Fag: Kristendom

Tilemelding: Hele året [klik her]