Fortællesnoren

Fortællesnoren

lignelser med hele kroppen

Fortællesnoren er både et undervisningsmateriale og tilbud om gæstelærerbesøg af Skole-Kirke-konsulenten, hvor han viser, hvordan metoden fungerer i praksis.


Fortællesnoren er et reb, hvorpå rollerne fra en lignelse hænger. Når lignelsen er fortalt, fordeles rollerne mellem eleverne, så de bagefter kan gennemspille lignelsen og filmes. Mens rollerne hænges tilbage på fortællesnoren, samtaler klassen om lignelsens budskab ved at lade skuespillerne fortælle om deres oplevelse af historien.


De anvendte lignelser er Det store festmåltid, Den fortabte søn og Den barmhjertige samaritaner.


Færdigheds- og vidensmål / Bibelske fortællinger


Kompetencemål efter 3. klasse:


Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger.


Færdigheds- og vidensmål:


Bibelen

- Eleven kan udtrykke sig om Bibelen som skrift.

- Eleven har viden om Bibelen.


Fortælling og livstydning

- Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger

- Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger


Fortælling og kultur

- Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund

- Eleven har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen

Derudover giver metoden mulighed for at filme skuespillet og lægge den på intraen, så forældre m.fl. kan få et blik ind i klassens liv og undervisning.


Målgruppe: 1.-3. klasse

Varighed: 2 lektioner

Tilmelding: Hele året [klik her]