For klog til tro

FOR KLOG TIL TRO

en tema-dag om forholdet mellem viden og tro


Konflikten mellem tro og viden kan fylde meget for unge. Målet med projektet er, at eleverne oplever og erfarer, at den naturvidenskabelige og den religiøse tilgang til virkeligheden har hver sit sæt af metoder og kvaliteter. Eleverne skal i løbet af projektdagen opleve eksempler
på, at de to tilgange tilsammen kan give en rigere og mere nuanceret beskrivelse af et emne, end hvis man blot benyttede en enkelt tilgang.


For 8. - 9. klasserne i Aalborg Stift.


En hel dag i uge 39 mellem mandag den 23. september til og med fredag den 27. september 2019; hver dag fra 9.15 - 13.15 (fredag dog kl. 9 - 13) i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg. Der kan kun deltage 4 klasser hver dag, så det er vigtigt at tilmelde sig hurtigst muligt.


Eleverne medbringer madpakke, og vi sørger for en formiddags-forfriskning.


Mød følgende aktører:

Skuespiller og instruktør Martin Ringsmose fra Aalborg Teater, sygehuspræsterne Ruth Østergaard Poulsen og Lotte Lynby, sognepræst Jesper Fodgaard, IT-direktør Martin Østergaard Andersen (uddannet i fysik og nanoteknologi), kunstner Jesper Olsen, Skole-kirke-konsulenter: Christine Holm Clayton, Jens Rasmussen og
Inge Dalum Falkesgaard.


Skuespiller og instruktør MartinRingsmose fra AalborgTeater laver en dramatisk fortælling over PeterSeebergs novelle "Patienten".


Herefter er der oplæg imindre hold ved Martin Østergaard Andersen. Martin har tidligere undervist målgruppen i fysik og har læst fysik og nanoteknologi på Aarhus Universitet.


Senere skal eleverne klassevis deltage i 3 workshops:

  • Kunstworkshop ved kunstner Jesper Olsen
  • Forumspil/filosofi ved skole-kirke-konsulenterne
  • Oplæg omden svære samtale ved sygehuspræsterne Ruth
    Østergaard Poulsen og Lotte Lyngby samt sognepræst ved Vor Frelser Kirke Jesper Fodgaard.


Dagen afsluttes fælles for de 4 skoleklasser.


Program for dagen

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Varighed: En hel dag i uge 39

(der udgives forberedelses/bearbejdsningsmateriale)

Tilmelding: Hurtigst muligt, senest 15. august [klik her]

Det er muligt at søge Skole-kirke-samarbejdet om tilskud til transporten.