For klog til tro

FOR KLOG TIL TRO

en tema-dag om forholdet mellem viden og tro


Konflikten mellem tro og viden kan fylde meget for unge. Målet med projektet er, at eleverne oplever og erfarer, at den naturvidenskabelige og den religiøse tilgang til virkeligheden har hver sit sæt af metoder og kvaliteter. Eleverne skal i løbet af projektdagen opleve eksempler
på, at de to tilgange tilsammen kan give en rigere og mere nuanceret beskrivelse af et emne, end hvis man blot benyttede en enkelt tilgang.


For 8. - 9. klasserne i Aalborg Stift.


En hel dag i uge 38 hver dag fra 9.15 - 13.15 (fredag dog kl. 9 - 13) i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg. Der kan kun deltage 4 klasser hver dag, så det er vigtigt at tilmelde sig hurtigst muligt.


Eleverne medbringer madpakke, og vi sørger for en formiddags-forfriskning.


Mød følgende aktører:


Skuespiller og instruktør Martin Ringsmose fra Aalborg Teater, sygehuspræsten Ruth Østergaard Poulsen, sognepræst Jesper Fodgaard, IT-direktør Martin Østergaard Andersen (uddannet i fysik og nanoteknologi), Skole-kirke-konsulenter: Christine Holm Clayton, Jens Rasmussen og Inge Dalum Falkesgaard.


Skuespiller og instruktør Martin Ringsmose fra AalborgTeater laver en dramatisk fortælling over PeterSeebergs novelle "Patienten", hvorefter der arbejdes i mindre hold og workshops.


Program for dagen

Målgruppe: 8. - 9. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Varighed: En hel dag i uge 38

(der udgives forberedelses/bearbejdsningsmateriale)

Tilmelding: Hurtigst muligt, senest 15. august [klik her]

Det er muligt at søge Skole-kirke-samarbejdet om tilskud til transporten.