detdufter

DET DUFTER LYSEGRØNT AF GRÆS

salmesangsdage om sommersalmer


'Salmer er digte med en melodi', forklarede en salmedigter en gang, hvor samtalen om salmegenren var ved at blive lidt for avanceret. Og digte skriver man, når man har noget på hjertet, som man kun kan dele ved hjælp af sansninger, billedsprog, rytme og toner.


Årets salmesangsdage handler om sommersalmer. Salmer, der dufter lysegrønt af græs, som Johannes Johansen skriver i sin legendariske salme. Salmer, der priser naturen som et skabeværk, der kysser klit og reder urtesenge, mens det skaber livsfryd og gør alting nyt på jord.


Efter vinterferien udsendes forberedelsesmateriale, hvor der er ideer til at arbejde med salmerne og salmegenren. Man kan også vælge at bestille projektet Klip-en-sommersalme [klik her], hvor eleverne lærer salmegenren at kende, mens de skaber nye vers til en fælles sommersalme.


Projektet bidrager til at nå fællesmålet om, at elever kan redegøre for betydninger og har viden om udlægninger af centrale symboler,
ritualer, musik og salmer.


HUSK at Skole-kirke-samarbejdet dækker udgifter til transporten til og fra salmesangsdagene, der foregår:

  • Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 10 - 11 i Hurup kirke
  • Onsdag den 15. maj 2024 kl. 10 - 11 i Nykøbing Mors kirke
  • Torsdag den 16. maj 2024 kl. 10 -11 i Thisted kirke
  • Fredag den 17. maj 2024 kl. 10 - 11 i Snedsted kirke


Målgruppe: 4. - 6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk og musik

Varighed: 1 time + valgfri forberedelse