bidske bæster
Fra bibliana.dk

BIDSKE BÆSTER

fra Bibelen


Listige løver, bidske bjørne, slibrige slanger, hungrende hunde og mageløse monstre i alle afskygninger. Bibelen er fyldt med hårrejsende beretninger om alverdens fantastiske og frygtelige udyr. Men hvorfor er de bibelske forfattere mon så interesserede i sådanne bæster, og hvad bruger de dem til? Hvilke roller spiller disse mageløse monstre i fortællingerne? Og hvordan bør vi moderne mennesker overhovedet forholde os dertil?


Alt dette vil vi beskæftige os med i dette projekt, der er baseret på et nummer af tidskriftet Bibliana, der udgives af Det danske Bibelselskab.


Vi skal indledningsvist se nærmere på, hvad der overhovedet gør et monster til et monster, og hvorfor de er så dybt fascinerende. Dernæst tager vi på en farefuld færd i den skræmmende del af Bibelens zoologiske have og kigger på de store havuhyrer, på alle de vilde og voldsomme landdyr og på de mange drabelige drager og dæmoner i det bibelske univers. Vores zoologiske rejse slutter med et udblik til skildringen af bidske bæster i Koranen og i moderne børnebibler.


Der udgives (medio august 2020) et undervisningsmateriale med arbejdsspørgsmål til artikel, kreative øvelse, samtalekort og eksamensoplæg. Man kan med fordel plukke i de ni artikler.


Go’ fornøjelse – det skal nok blive uhyggeligt!


Målgruppe: 8.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og evt. dansk

Varighed: Op til ni lektioner, hvis man vil læse alle artikler

Tilmelding: Ikke nødvendigt

(med mindre man ønske konsulentens medvirken til fx introduktion eller afslutning af projektet [klik her])