Æstetiske læreprocesser

ÆSTETISKE LÆREPROCESSER

dannelse for hele mennesker


Ordet "æstetik" stammer fra græsk og betyder sansning. Senere er æstetik kommet til at handle om kunst og det skønne. Det er alle disse tre definisioner, som æstetiske læreprocesser benytter sig af, når man søger at anvende metoder og oplevelser, der skaber en anden slags  læring og viden end den kognitive.

De udbudte projekter om æstetiske læreprocesser er korte og konkrete forløb, hvor fokus er på deltagelse (fremfor tilegnelse) og sansning (fremfor tænkning). Metoderne åbner for læring i flere former baseret på, at eleverne selv gør sig nye erfaringer.

Projekterne, som konsulenten afvikler, varer typisk 2 lektioner (1½ time), men kan selvfølgelig indeholde både forberedelse og efterbearbejdning, som du kan finde inspiration og ideer til her på hjemmesiden.


MÆRK KIRKEN

læring med alle sanser


ESBJERG-EVANGELIET

på din egen skole


PÅSKEMÅLTID

spis en fortælling


VIA DOLOROSA

påskevandring


ENGLE-PORTRÆT

byg en engel i LEGO


FORTÆLLESNOREN

lignelser med hele kroppen


GRUNDTVIG I ORD OG TONER

salmesangsdage


SALT

teater om frihed og fatigdom