Det kan godt være svært at få styr på påskefortællingen, men når man selv har spillet en rolle i historien, bliver det lettere at huske. I Via Dolorosa-stykket får alle en rolle!

 

Ved at gå igennem otte stationer, lærer eleverne påsken at kende fra Palmesøndag til Påskemorgen. Vi begynder og slutter i den lokale kirke; resten af skuespillet foregår rundt i byen.

 

Alle tilmeldte klasser modtager inspirationsmateriale og rollehæfter i god tid. Eleverne skal ikke kunne deres replikker udenad.

 

Påskevandring kan bestilles til afvikling i ugerne 9 - 13 i 2018 efter først-til-mølle-princippet.

 

Målgruppe: 4. - 5. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Varighed: 2 lektioner

Tilmelding: Senest 1. februar 2018

 

 

Færdigheds- og vidensmål / bibelske fortællinger

 

Kompetencemål

- Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk

 

Fortælling og kultur

- Eleven kan redegøre for brug af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund

- Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu