RE:FORMATION

teser, tro og tvivl

 

Re:formation – teser, tro og tvivl er et undervisningsprojekt om reformationen til 5. og 6. klassetrin, der udbydes af Landsnetværket af folkekirkelige skole-tjenester i efteråret 2017.

 

Anledningen er reformationsjubilæet – 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, som satte reformationen i gang.

 

Projektet er tværfagligt mellem kristendoms-kundskab, historie og dansk og tager udgangspunkt i forenklede fælles mål for disse fag.

 

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser – fem faglige temaer, der introdu-cerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne.

 

Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang.

 

Lærere, der tilmelder deres klasser, modtager:

 

• Tilbud om gratis lærerkursus med skuespiller Jesper La Cour Andersen og ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær onsdag den 13. september 2017 fra k. 13 – 16 hos Center For Undervisningsmidler/UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ. Tilmeld dig direkte hos CFU eller ved at [klikke her]

 

• En lærervejledning med undervisningsoplæg med faglig og pædagogisk vejledning

 

• Re:minder – bog til eleverne med opgaver og fakta om reformationen

 

• Plakater om de fem temaer

 

• Adgang til hjemmeside med projektmateriale bl.a.:

5 tegnefilm om projektets 5 temaer:

Rap af Per Vers med en nyfortolkning af Luthersalmer

Manus til fortællespil i en lokal kirke

 

Projektet, der er tværfagligt mellem kristendomskundskab, historie og dansk, varer 14 lektioner.

 

Tilmelding senest 1. september 2017 [klik her]

 

Projektet dækker følgende Fælles Mål i henholdsvis Kristendomskundskab, historie og dansk [klik her]