FOR LÆRERE

tilbud

Konsulentbistand

 

Skole-kirke-konsulent Svende Grøn medvirker gerne ved udarbejdelse af undervisningsforløb. Han har overblik over en del undervisningsmaterialer, så det er muligt at tage ham med på råd, når man skal lægge årsplan, få nye ideer eller gerne vil udvikle nyt.

 

Konsulentbistanden er gratis for skolerne.

 

LÆRERKURSER

gratis tilbud til undervisere

Hvert år tilbyder skole-kirke-samarbejdet en række kurser for lærere og andre undervisere i Thisted og Morsø kommuner. Deltagelse i kurserne er gratis. Tilmelding sker på www.skolekirkesamarbejdet.dk eller via kommunens kompetencekatalog.

 

RE:FORMATION

teser, tro og tvivl / cfu-kursus

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 – 500-året for Luthers opslag af de 95 berømte teser –udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med titlen Re:formation – teser, tro og tvivl. Bliv introduceret til projektet på dette kursus.

Projektet er tværfagligt og inddrager fagene kristendomskundskab, historie og dansk. Formålet med projektet er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark.

 

Hvad betyder reformationen for os i dag? Hvad betyder det, at ethvert individ er enestående?

Det giver højskolelærer Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole, sit bud på.

 

Efterfølgende vil skuespiller Jesper la Cour Andersen fra Det fortællende Teater introducere fortællespillet, der indgår i Landnetværkets undervisningsforløb. I fortællespillet vil eleverne få manuskript til en enkel form for reformationsspil i en lokal kirke.

 

Afslutningsvis præsenterer en medarbejder fra de folkekirkelige skoletjenester det samlede undervisningsmateriale med nedslag i de temaer, som eleverne skal arbejde med. Undervisningsmaterialet vil bestå af undervisningsoplæg, fem korte tegnefilm, der introducerer forskellige temaer i tilknytning til reformationen, nyfortolkning af luthersk salmesang i rap og musikvideo med Per Vers samt manus til fortælleteater.

 

Onsdag 13. september 2017 kl. 13:00 til kl. 16:00

Sted: UCN CFU, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ - Lokale 6.0.44

9210 Aalborg SØ

Undervisere: Højskolelærer Christian Hjortkjær

Skuespiller Jesper la Cour Andersen

 

Målgruppe: Lærere, der underviser i kristendomskundskab, historie eller dansk

 

Tilmelding sker på cfu eller send en mail til sg@km.dk. Det er gratis at deltage, når deltagelsen sker gennem Skole-kirke-samarbejdet.

 

SPOR

efter reformationen

I anledningen af 500-året for Luthers opgør med pavekirken tilbyder vi inspiration til undervisning om reformationens spor i kirken. Vi kommer bl.a. omkring symbolik, arkitektur, kirkegården, lokale hændelser med baggrund i reformationen og berører også, hvordan du kan inddrage andre fag i din undervisning med omdrejningspunktet reformationen.

Onsdag den 6. september 2017 kl. 14 - 16 i Thisted kirke

Torsdag den 7. september 2017 kl. 14 - 16 i Vestervig kirke

Kurset, der henvender sig til lærere i historie og/eller kristendomskundskab, arrangeres i samarbejde med Rune Tjørnild fra Thisted museum.

 

Tilmelding senest fredag den 18. august 2017. [her]

RE:FORMATION

teser, tro og tvivl / lokalt kursus

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 – 500 året for Luthers opslag af de 95 berømte teser - udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i efteråret 2017 et web-baseret undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med titlen Re:formation – teser, tro og tvivl.

Formålet med projektet er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark.

Kurset præsenterer undervisningsplatformen og viser, hvordan man kan arbejde med reformationen.

 

Torsdag den 28. september 2017 kl. 14 - 16 på Øster Jølby skole.

Tilmelding senest 1. september 2017 [her]

 

LAV EN HJEMMESIDE

i kristendomsfaget

Engang var det svært og forbeholdt it-nørder at bidrage til internettets virvar af viden. I dag kan alle være med, og kurset vil vise, hvordan man kan engagere elever i hjemmesideproduktion. Og få læring og fordybelse som væsentlige sidegevinster.

 

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 14 - 16 på Snedsted skole

Tilmelding senest 1. februar 2018 [her]