Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet?

Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle undervisningen i faget kristendomskundskab ved at styrke det lokale samarbejde mellem skole og kirke. Skolen og folkekirken er stadig solide bærende institutioner i den danske samfund.

 

Samarbejdet bygger på den danske folkeskoles formålsparagraf §1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt § 6, der fastslår, at kristendomkundskabsundervisningens centrale indhold er den luthersk-evangeliske kirke.

 

Vores materialer og konkrete medvirken i undervisningen er ikke forkyndende. Vi har en faglig tilgang til kristendomskundskab, hvor vi kan undersøge, fordybe og forholde os kritisk til religion. Vi arbejder ud fra de kompetenceområder, som fremgår af de forenklede mål for faget. Eleverne vil ikke blive involveret i religiøse handlinger; såsom bøn eller altergang. Derfor kan alle elever sagtens deltage i projekter og undervisning; også elever med anden religiøs baggrund eller elever uden nogen religiøs baggrund overhovedet.

 

Det er vores ydmyge mål at udvikle undervisningen i kristendomskundskab. Ved at sætte elevens læring i centrum og udvikle fagets didaktik vil vi give vores bidrag til en mere varieret skole-hverdag, der både indrager IT og bevægelse.

 

Didaktik-udvikling sker ikke af sig selv, og derfor deltager vi gerne med viden og menneskelige ressourcer, når lærere ønsker af arbejde på nye måder i undervisningen.

Maja Lisa Engelhardt: Den første dag, 2010 / med venlig tilladelse fra kunstneren og Sankt Lioba-søstrene

De tilbudte emner/projekter/undervisningsforløb er gratis og kan dels indpasses i den daglige undervisning, dels anvendes på temadage og i projektuger.

 

Når Skole-Kirke-Samarbejdet henvender sig til skolerne med tilbud om inspiration til undervisningen, undervisningsmaterialer, oplevelser, gæstelærerbesøg m.m. er der tale om et tilbud på skolens præmisser.