Hævnen

film for overbygningen

Hævn, tilgivelse og retfærdighed er væsentlige kristendomsfaglige begreber. Det er begreber, som ethvert menneske kender fra hverdagens konflikter, men det er samtidig også begreber, som er i spil på ’den store scene’ – f.eks. i kampen mod terror, spørgsmålet om mennekserettigheder og i alverdens krige.

Undervisningsmaterialet behandler disse begreber, med udgangspunkt i Susanne Biers Oscarvindende film, og er målrettet Folkeskolens ældste klasser. Hævn, tilgivelse og retfærdighed kan ikke sættes på en simpel formel, og der er derfor i materialet lagt op til diskussion og samtale.