Hvordan får eleverne en fornemmelse af den store omvæltning, som reformationen var for folk i 1500-tallet? En mulighed er at lave en Reformationsdag, hvor klassen får besøg af ”en katolsk præst”, der holder gudstjeneste på latin og lader synderne betale sig fra skærsilden. Og så senere møder ”Luther”, der ser helt anderledes på forholdet mellem mennesker og Gud. Eleverne spiller folk fra lokalsamfundet, og Svende spiller rollerne som katolsk præst og Luther. Målgruppen er 5.-7. kl., og forløbet varer mellem 4-6 lektioner.

Hvorfor, Breivik?

Med udgangspunkt i begivenhederne i sommeren 2011, hvor 77 mennesker blev myrdet i to terrorhandlinger i Norge, filosoferer foredraget over ondskabens væsen. Der præsenteres en række bud på, hvorfor Breivik begik sine handlinger; set fra psykologens, præstens, forfatterens eller oberstens bord. Undervisningsforløbet afsluttes med en diskussion om ondskab, og hvordan man bedst bekæmper den. Målgruppen er 8.-10. kl. og foredraget tager 2 lektioner.

Gæstelærer

en ny stemme i klasserummet

Skole-Kirke-konsulenten deltager gerne som gæstelærer i undervisningen, ligesom han kan formidle kontakt til andre medvirkende, som f.eks. præster, bedemand m.fl.

 

Gæstelærerbesøget er gratis og bestilles her [klik her]

I skoleåret 2015-2016 er der på forhånd flg. undervisningstilbud:

Kierkegaard for børn

Et fortælle-foredrag om Søren Kierkegaard på 45 eller 90 minutter. Foredraget indeholder bl.a. en kort illustreret biografi og eventyret Kongen og blomsterpigen. Målgruppen er 1.-5. klasse. Max. to klasser ad gangen.

Kyndelmisse

En stilfærdig lysfest, hvor vi synger, tænder lys og hører Martin A. Hansens rørende fortælling om Daniel, der oplever livsmod i krønikebøgernes univers. En lektion for 0.-5. klasse.

Fortællesnoren

Lignelsen om Det store festmåltid, Den barmhjertige samaritaner eller Den fortabte søn fortælles og gennemspilles ved hjælp af en ”fortællesnor”, så alle elever har en rolle i historien. Skuespillet optages og lægges (hvis I ønsker det) på skolens intra/hjemmeside. Målgruppen er indskolingen, og forløbet tager 90 minutter.

Min egen kirke

Når eleverne har indsamlet viden, billeder og lyd om deres lokale kirke, kommer Skole-Kirke-konsulenten og hjælper med at samle det hele til en velfungerende hjemmeside. Der findes undervisningsmateriale til forberedelse af Min egen kirke. Målgruppen er 6. klasse.

Reformationsdag