Engle

Det vrimler med engle

i bibel, eventyr og salmer

 

Med udgangspunkt i bibelske fortællinger, salmer, litteratur og billeder fortælles der om de engle, vi  møder der: skytsengle, lovsangsengle, budskabsengle og dødsengle.

 

Der er i materialet lagt vægt på, at elevernes fantasi og forestillingsevne kommer i spil, når de skal forholde sig til de engleforestillinger de præsenteres for.

 

Materialet indeholder:

 

  • Tre fortællinger fra Det Gamle Testamente
  • Tre fortællinger fra Det Nye Testamente
  • Eventyret ”Engelen” af H.C. Andersen
  • Fire salmer

 

I alle fortællinger, eventyr og salmer spiller engle en aktiv rolle, og teksterne er desuden suppleret med billedmateriale. Til alle billeder, tekster og salmer er der formuleret opgaveforslag.

 

Til sidst i materialet er der forslag til fremstilling af engle.

 

Målgruppen er 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Bestilling hele året [klik her]