Døden, en del af livet

at bryde et tabu

Døden som samtaleemne har i løbet af de senere år udviklet sig til et tabu for mange mennesker, med det resultat at unge ofte overlades til sig selv med deres tanker og forestillinger om døden. 

bryde det tabu, som døden i vor kultur er omgivet af

give eleverne konkret viden om forhold omkring døden

styrke eleverne i at tackle situationer i forbindelse med at miste og føle sorg

Det er blandt andet formålet med undervisningsmaterialet at:

Praktiske forhold ved døden

Sorgarbejde

Aktiv dødshjælp og organtransplantation

Den biologiske død

Ikke-kristne religioners ritualer omkring døden

Salmer, sange og andre tekster

Forslag til arbejdsopgaver

Tekstbilag

Døden – en del af livet omhandler blandt andet følgende emner:

I tilknytning til undervisningsmaterialet findes en DVD, Liv og død for teenagere, der sætter fokus på emner som liv og død, sorg og det at genvinde livsglæden som teenager: dvd’en er opdelt i syv afsnit, som kan inddrages i uddrag i forbindelse med anvendelsen af undervisningsmaterialet. DVD’en kan rekvireres hos Skole-kirkekonsulenten.

Døden – en del af livet er et tværfagligt undervisningsmateriale, som henvender sig til fagene kristendom, dansk og samfundsfag.