Der er udarbejdet undervisningsmateriale til alders-gruppen, som man skal bestille særskilt [klik her].

 

Hvis man ønsker et biografisk overblik over Luthers liv og tanker, kan man bestille foredraget Her står jeg, som varer 2 lektioner [klik her].

 

Der er mulighed for at bestille et klassesæt af de to tegneserier, som er blevet produceret i forbindelse med reformationsjubilæet. Der er tilhørende opgaver til tegneserierne [klik her]

 

5. klasse (og en dygtig 4. klasse) kan tilmelde sig projektet Re:formation, - teser, tro og tvivl [klik her].

Alt om Luther på 60 minutter

mandag den 30. oktober 2017

i Thisted kirke

Kirkerne i Thisted provsti ønsker at give elever i Thisted kommune viden om reformationen og Martin Luther. Hvem var Luther? Hvem var Hans Tausen?

 

Og hvad betyder reformationen for os i dag? er nogle af de spørgsmål, som Sigurd Barrett med ord og musik vil give svar på i en 1-times lang koncert.

 

I Nye fælles mål for faget Kristendomskundskab nævnes reformationen eksplicit, som et af de områder eleverne skal arbejde med og undervises i under videns- og færdighedsområdet Kristendommens historie.

 

Tilmelding senest 29. september [klik her]

Der er mulighed for at drøfte alle mulighederne og andre ideer til undervisning i reformationen med skole-kirke-konsulenten ved at kontakte Svende Grøn på sg@km.dk