Forsiden

Skole-Kirke-Samarbejdet

for Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Morgensangsfortælling

Bestil en kort fortælling om Christen Kold og hans betydning for børn, skole og folk. Fortællingens omdrejningspunkt er skolestuen på Solbjerg præstegård tirsdag den 31. januar 1837, hvor en halv snes mennesker brød loven og snakkede om Gud og sang sammen. [klik her]