Forsiden

Skole-Kirke-Samarbejdet

for Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

MARTIN LUTHER

500 år efter reformationen

Vi har samlet forskellige undervisningsmaterialer, platforme og ideer på et sted. [klik her]

ER GUD HJEMME?

opera for 6.-7. klasse

Mandag den 26. februar 2018 kl. hhv. 10 og 12 i Thisted kirke vises et stykke om en lukningstruet kirke [klik her]

ESBJERG-

evangeliet

 

MARKUS-

evangeliet

LYDSPOR

indskoling/mellemtrin

NU FRYDE

sig...

salmesang

ENGLE

de vilde og de milde

PÅSKE-

vandring

PÅSKE-

måltid

MENING

med livet

RIDDERE

godt og ondt

HJERTE-

starter

Nephew

MIN

egen kirke

- website

Religions-

FRIHED

SKABELSE

og under-

gang

KLASSISK

"gamle"

projekter